Books

Socjopata w Londynie #2020

Socjopata w Londynie By Daniel Koziarski Socjopata w Londynie Zabawny i bezkompromisowy rozrachunek z now fal polskiej emigracji i jej z udzeniami skonfrontowanymi z londy sk rzeczywisto ci Tomasz P achta pr buje u o y sobie ycie nad Tamiz by w ten spos b udow
 • Title: Socjopata w Londynie
 • Author: Daniel Koziarski
 • ISBN: 9788374695534
 • Page: 455
 • Format: Paperback
 • Socjopata w Londynie By Daniel Koziarski Zabawny i bezkompromisowy rozrachunek z now fal polskiej emigracji i jej z udzeniami skonfrontowanymi z londy sk rzeczywisto ci.Tomasz P achta pr buje u o y sobie ycie nad Tamiz , by w ten spos b udowodni wszystkim swoj yciow zaradno , ale notorycznemu aspo ecznikowi z niewyparzonym j zykiem i szeregiem dziwacznych przyzwyczaje ci ko jest przebi si w wielokuZabawny i bezkompromisowy rozrachunek z now fal polskiej emigracji i jej z udzeniami skonfrontowanymi z londy sk rzeczywisto ci.Tomasz P achta pr buje u o y sobie ycie nad Tamiz , by w ten spos b udowodni wszystkim swoj yciow zaradno , ale notorycznemu aspo ecznikowi z niewyparzonym j zykiem i szeregiem dziwacznych przyzwyczaje ci ko jest przebi si w wielokulturowym wiecie brytyjskiej metropolii Chi ski w a ciciel sklepu z zabawkami i jego niepe nosprawny krewny Grecka biolo ka morska o wielkich aspiracjach i w t ym zdrowiu Pakista czyk z podejrzanie wypchanym plecakiem Egocentryczny Hiszpan wlepiaj cy mandaty z pasj inkwizytora yd z tajemnicz inskrypcj na przedramieniu Polka ze zbyt du ilo ci funt w wagi Niemiecki gej, wielbiciel kolarstwa To tylko niekt re z postaci maj cych nieszcz cie spotka na swojej drodze Tomasza P acht W tle za dziej si rzeczy o donios ym znaczeniu historycznym otwarcie granic UE dla Polak w, mier Papie a, zamachy terrorystyczne.
  Socjopata w Londynie By Daniel Koziarski
  • READ BOOK ☆ Socjopata w Londynie - by Daniel Koziarski
   455 Daniel Koziarski
  • thumbnail Title: READ BOOK ☆ Socjopata w Londynie - by Daniel Koziarski
   Posted by:Daniel Koziarski
   Published :2020-01-18T13:21:00+00:00

  About "Daniel Koziarski"

  1. Daniel Koziarski

   polski prawnik, pisarz, autor artyku w prasowych i internetowych Uko czy prawo na Uniwersytecie Gda skim, broni c prac z zakresu prawa karnego procesowego Wsp pracowa z Gazet Polsk publikuj c w niej m cykl satyrycznych opowie ci, Opowiadania poprawne Redaguje bloga i pisze artyku y w internecie mi dzy innymi felietony dla Internetowego Imperium Ksi ki Jako pisarz zadebiutowa w lutym 2007 powie ci K opoty to moja specjalno , czyli kroniki socjopaty, kt ra ukaza a si nak adem wydawnictwa Pr szy ski i S ka Ksi ka otrzyma a bardzo pozytywne recenzje w Kulturze i Newsweeku Joanna Ruszczyk, Newsweek, 18 marca 2007 W sitcomowej historii trzydziestoletniego nieudacznika i neurotyka Tomasza P achty, kt ry specjalizuje si w komplikowaniu ycia sobie i innym niekt rzy doszukuj si podobie stw z Dniem wira Marka Koterskiego Kolejna cz cyklu Socjopata w Londynie, wydana w sierpniu 2007, opisuje perypetie Tomasza P achty w Londynie W lipcu 2008 r ukaza a si jego trzecia ksi ka pt Klub samob jc w W recenzji w Kulturze Dziennik Piotr Kofta napisa m Nowa ksi ka autora K opoty to moja specjalno , czyli kroniki socjopaty pokazuje, e oto polska literatura popularna zaczyna si ga po tematy wcze niej nietkni te i wchodzi na teren zastrze ony dla tzw literatury wysokiej Piotr Kofta, Kultura, Dziennik, 25 lipca 2008 W pa dzierniku ukaza a si antologia Opowiadania pod psem i kotem, do kt rej Koziarski napisa opowiadanie Dziewi y kota Alberta Obecnie pracuje nad ksi k zamykaj c trylogi o Socjopacie.Ksi ki K opoty to moja specjalno , czyli kroniki socjopaty 2007 , Pr szy ski i S ka Socjopata w Londynie 2007 , Pr szy ski i S ka Klub samob jc w 2008 , Pr szy ski i S kaOpowiadania Dziewi y kota Alberta w tomie Opowiadania pod psem i kotem 2008 , Wydawnictwo MG

  831 Comments

  1. mieszna i wci gaj ca lekka historia ycia w Londynie Co na popraw humoru zw aszcza tym yj cym na obczy nie i znaj cy londy skie realia.  Leave a Comment